Redaksjonen for www.commanderie.no kan nås på:

editor
Redaksjonen oppnevnes av styret i Commanderie de Bordeaux à Oslo.