logo

Grand Conseil Du Vin De Bordeaux

I Bordeaux-området er det fra gamle tider etablert 16 vinbroderskap. De har middager, møter fester og andre arrangementer med vinen i sentrum, men også med et stort sosialt tilsnitt. For å forene disse broderskapene, ble Grand Conseil Du Vin De Bordeaux etablert i 1950. I takt med en stigende interesse for vinene fra området ble lokale Commanderier stiftet. I dag er det Commanderier på 70 ulike steder; 27 i Europa, 26 i USA, 2 i Afrika, 7 i Asia og 8 i Canada. I Norge fikk vi vårt Charter i 1987.

Commanderiets skjold som alle commandeurer bærer er avbildet ovenfor . Skjoldet har form som et vinglass med rødvin. Øverst er det 3 franske liljer – fleur de lys. Dette var de franske kongers merke fra år 996 til revolusjonen i 1789. Under er det avbildet en leopard. Det er symbolet for området Aquitaine. Bordeaux ligger i Aquitaine. Bokstavene G C B i sort står for Grand Conseil de Bordeaux, og de hvite halvmånene som står sammen med bokstavene symboliserer Bordeaux som Port de la Lune – månehavnen – Frankrikets viktigste havneby. Drueklasen under symboliserer vines gleder. Skjoldet henger i et bånd hvor de dominerende farger er dyp rød for rødvin og gyllen for søt dessertvin.

Om Oss I Dag

Commanderie de Bordeaux à Oslo har i dag 27 medlemmer fra Oslo og omegn som verdsetter vinene fra Bordeaux meget høyt. Formålet er å spre kunnskap om og entusiasme for Bordeaux´s viner.

Commanderiet ledes av Le Maître, og han har støtte av et styre, Le Conseil som i dag består av 5 medlemmer.

Formann – Maître: Bjørn Berg
Kasserer – Grand Argentier: Anders Ellingsen
Kjellermester – Vinothecaire: Per Øivind Skard
Seremonimester – Maître Echanson: Per Sagbakken
Sekretær – Secretaire: Terje Johansen

Commanderiet har sin egen vinkjeller med omlag 1000 flasker. Det er både røde og hvite viner, og mange ulike årganger og vindistrikter er naturlig nok representert. Vi har fire vinsmakinger med middag i året. I tillegg har vi mindre smakinger og arrangerer fra tid til annen reise til Bordeaux.

Nye Commandeurer blir tatt opp etter anbefaling fra andre medlemmer. Det er en opptaksvurdering, og etter dette er det en særskilt seremoni for opptak. Nye medlemmer kjøper seg inn i vinkjelleren og betaler så en årskontingent som primært går til å kjøpe flere viner.

Vårt ”kamprop” er: BORDEAUX, TOUJOURS BORDEAUX

Sentrale Temaer

Commanderiets oppgave består også i å adressere viktige vintemaer. Det er en stadig økende etterspørsel etter vin i verden, og det har skjedd betydelige endringer de siste år. Viner fra den ”nye verden” har fått et stort innpass og har bidratt til å imøtekomme den tiltagende etterspørsel. Fokus på kvalitet har tiltatt, og økt etterspørsel etter toppviner er konsekvensen. Det er spesielt økende etterspørsel fra østen som har bidratt til at viner fra de beste slott har hatt en formidabel prisøkning. Blant alle viner i verden er det udiskutabelt at distriktet Bordeaux som er bredest representert med virkelige toppviner. En konsekvens av dette er at det også har skjedd en betydelig vriding mot vin som investeringsobjekt.

Viner fra de beste klassifikasjoner oppnår astronomiske priser, og det har den kjedelige konsekvens at viner fra ”top 100” slottene i Bordeaux er tilnærmet utilgjengelig for menigmann, fordi prisen er drevet så høyt opp. Dette gjelder i særlig grad for de beste årganger.

Imidlertid er det om lag 10.000 produsenter av viner / Chateaux i Bordeaux, og det er viktig for Commanderiet å få frem at det fremstilles et bredt mangfold av utrolig mye god vin av disse produsentene, til overkommelige priser.