Crus Bourgeois (CB) er det neste nivå- nivået under Grand Cru Classe (GCC)og utgjør ca 30% av vinproduksjonen i Medoc. Det har vært stor variasjon kvalitetsmessig. De beste er på eller over nivået til de GCC som presterer under pari. De dårligste har knapt vært på AOC Bordeaux nivå. Men i hovedsak representerte de gode kjøp og var tilgjengelige uten å måtte bli ventet på i årevis. De såkalte petits chateaux som var en slager på Vinmonopolet var ofte Cru Bourgeois.

Som GCCvinene var ofte CB dominert av Cabernet Sauvignon, men med en relativt høy andel Merlot og noe Cabernet Franc. Når det var tale om lagring på eikefat var det i de fleste tilfelle snakk om brukte fat.

Den første klassifisering av CB ble gjort i 1932, og det var i alt 440 eiendommer som ble klassifisert på 3 nivåer Cru Bourgeois Exceptionelle(CBE)), Cru Bourgeois Superieur(CBS) og Cru Bourgeois(CB), men den første offisielle,myndighetsgodkjente klassifisering ble gjort i 2003. Av 490 kandidater ble det godkjent 247 slott. Av disse var 9 CBE, 87 CBS og 151 CB.. Inndelingen skulle revideres hvert 10. år og det ble dannet en forening Alliance des Crus Bourgeois du Medoc som skulle overvåke dette. Klassifiseringen ble gjort på basis av terroir,arbeid i kjelleren,, kvalitetskontroll og historie. Det ble bråk rundt dette fordi noen CB eiere satt i den kommisjonen som gjorde klassifiseringen. CB apellasjonen ble sett på som spesielt viktig i Moulis og Listrac hvor den rpresenterer en stor del av disse kommuners produksjon, men den i Pauillac og St. Julien ikke er så viktig fordi det her er GCC viner som utgjør den største del av produksjonen.

Retten annulerte klassifiseringen og grunnga det med at det ikke kunne sitte noen i kommisjonen i en sak hvor man selv hadde interesser . Senere forbød myndigheten bruk av uttrykket CB. Dette resulterte i at produsenter i Medoc mobiliserte og skapte et nytt grunnlag for klassifisering. Systemet baserer seg på kvalitetsstandarder og CBstatus gis for 1 år av gangen av et uavhengig smakspanel. Fremgangsmåten ble godkjent av myndighetene og Bureau Veritas ble valgt til å etablere upartiske standarder for utvelgelsesprosessen av de viner som skulle kvalifisere til CBstatus.

Klassifikasjonen CB er åpen for alle slott i alle de 8 Medocdistriktene : Medoc, Haut-Medoc, Listrac, Moulis, Margaux, St.Julien, Pauillac, og St. Estephe. De som ønsker å kvalifisere seg må først finne seg i å bli besøkt av noen som sjekker deres egnethet.. De som klareres kan sende inn sin vin til prøvesmaking.. Det etableres en referansegruppe bestående av vin fra 16 slott som menes å gi utrykk for diversiteten i vinene til CB du Medoc. Denne referansegruppen etableres hvert år for hver ny årgang. Vinene i referansegruppen blir den kvalitetsstandard som de innsendte viner måles mot. Prøvingern skjer blindt av smakspanelet . Hvis den vinen som prøves scorer mer enn eller likt med gjennomsnittscoren for for de 16 vinene i i referansegruppen, så er vinen kvalifisert til CB status. Det er bare slottenes førsteviner som kan sendes inn til prøving. Prøvesmaking finner sted ca 18 måneder etter innhøsting. Den første årgangen etter dette systemet var 2008. Prøvesmaking av 2009 årgangen startet i mars 2011 og ble avsluttet i juli 2011 og resultatene ble publisert i september 2011. For å sikre mot juks forsynes hver godkjente flaske med en baketikett med en QRkode

Under etableringsprosessen av CB bestemte 6 av 9 de slottene som tidligere var klassifisert som Cru Bourgeois Exceptionelle seg for å stå utenfor CB klassifikasjonen og etablerte i stedet sammenslutningen Les Exceptionelles, primært for å drive felles markedsføring . Det var
Ch Chasse Spleen, Ch Les Ormes de Pez, Ch de Pez, Ch Potensac, Ch Poujeaux, Ch Siran. De andre 3 I den nå bortfalte klassifisering Cru Bourgeois Exceptionelle Ch Phelan Segur, Ch Haut Marbuzet og Ch Labegorce Zede står nå for seg selv.

Siste nytt i 2018  er at Alliance  des Crus Bourgeois  har annonsert at man skal vende tilbake til det gamle hierarki  med 3 kategorier med  3 kategorier: Cru Bourgeois,  Cru Bourgeois Superieur og  Cru Bourgeois  Exceptionnel. Ved lanseringen vil det erstatte det systemet man har i dag.  Eiendommer som ønsker å være med i det nye systemet vil bli vurdert blant annet på kvalitet (bedømt ut fra blindsmakinger av uavhengige smakere over flere årganger), respekt for miljøet og inspeksjoner, der det legges vekt på forbrukervennlighet og sporbarhet og autensitet til hver enkelt flaske.